21 95 12 96 info@zenhuset.dk

Depression

Depression rammer mange mennesker, og det vurderes, at alt for mange mennesker går med mildere og middelsvære depressioner uden at få hjælp. Der er desuden høj risiko for depression, hvis man gennem længere periode går med stress eller føler sig udbrændt.

Depression påvirker dig både psykisk og kropsligt. Da depressioner desuden lettere kommer igen, hvis du først har haft det én gang, er det vigtigt at få en behandling. Behandlingen tager fat om de egentlige årsager, og kan dermed også hjælpe til at forebygge tilbagefald.

Depression giver ofte en lang række symptomer, der både kan være psykiske og mere kropslige.

Symptomer på depression er blandt andet:

  • Manglende energi og motivation
  • Opgivelse og håbløshedsfølelse
  • Tristhed og nedtrykthed
  • Skyldfølelse og selvbebrejdelser
  • Søvnbesvær

Lider du af depression, er dine tanker om dig selv ofte negative. Du ser også omverdenen mere negativ. Fremtiden vil desuden virke uoverskuelig og håbløs.

Der er hjælp til dig

Hovedet er oftest fyldt med bekymringer om fremtiden eller bare i morgen. Tanker, om hvorvidt det nogensinde bliver bedre, er også meget almindelige. Det er tanker, der bare ikke vil stoppe. Der kommer ofte også mange selvbebrejdelser, fordi mange tænker, at de nok “bare lige” skal tage sig sammen.

Men… i og med, at depressionen også påvirker kognitivt – og gør det meget svært at overskue selv almindelige ting – kan netop det med at få styr på fremtiden være helt uoverskueligt.

Når du mister evnen til at overskue ting og træffe beslutninger, kan du heller ikke finde mening med tingene. Derfor kan det være vanskeligt, og føles nærmest umuligt, at komme videre. Du er dog ikke alene, og der ér hjælp at få.

Behandling af depression

Når det gælder behandling af depression, kan terapi gøre en verden til forskel. I terapien kan der arbejdes med at genvinde troen på dig selv og livet.

Især det, at mærke, at du med små ting kan få energi til at gøre ting, der giver mening – og gør at du føler en kontrol over dit liv igen – kan være en positiv oplevelse i en ellers meget nedtrykt hverdag, når man er ramt af depression.

Ved systematisk at arbejde med de faktorer, der udvikler og vedligeholder depressionen, kan tankerne og følelsen vendes. Med de nye redskaber vil du også kunne overvinde begyndende depressive tanker før, de får fat igen. Dermed kan du forbygge tilbagefald fremover.

Vil du vide mere om behandling af depression?

Har du brug for hjælp til et liv i balance, så ring til mig og få en uforpligtende snak.