21 95 12 96 info@zenhuset.dk

Foredrag

Foredrag kan være både inspirerende og informerende. Oftest er gode foredrag begge dele. Jeg tager gerne ud til personaleforeninger (og andre foreninger), klubber, centre eller bare en gruppe, der ønsker foredrag om et særligt emne, hvor jeg har særlig indsigt og erfaring.

Jeg giver typisk foredrag i emner som:

  • Forandringsprocesser
  • Social interaktion- og gruppe dynamikker
  • Selvopfattelse
  • Identitet
  • Psykiske udfordringer
  • Mindfulness 

Har I et psykologisk eller socialt emne, I gerne vil lære mere om – og udfordres på – så ring og hør, hvordan det kan tilpasses jer. 

Foredrag sluttes altid af med god tid til spørgsmål samt mulighed for eventuelt at få personlige råd.

Emneforslag til foredag:

Hvorfor betyder anerkendelse noget for mig? Sociale interaktioners indflydelse på selvværd, selvopfattelse og identitet.

Temaet for dette foredrag henvender sig til dig, der arbejder med dig selv eller med andre mennesker. Dig, der ønsker en forandringsproces, som kan forbedre både den enkeltes selvværd og den social interaktion blandt individer.

Det kan generelt kan være meget svært og skræmmende for mennesker at slippe den selvopfattelse, de har. Især hvis der er uklare billeder og opfattelser af, hvad man kan sætte i stedet for. Nyere forskning viser, at en af de faktorer, der har størst indflydelse på succes i forandringsprocesser, er den identitetsudvikling, som sker i sociale samspil.

At forstå sin egen indflydelse som forandringsagent på arbejdspladsen, mellem venner eller med sig selv. Herunder de processer, der skaber fremtidige mulige identiteter, kan flytte mennesker meget langt. Endda på en måde, så alle føler, det er deres egen forandringsproces.

foredrag zenhuset

Temaemnet introducerer faktorer, der har stor indflydelse på udvikling af identitet og positiv selvopfattelse hos den enkelte eller hos en gruppe mennesker. Foredraget giver dig derfor indblik i, hvad der har betydning for både din egen og andres positive selvopfattelse og identitet.

Der er – mod manges forventning – ikke tale om individuelle faktorer, men derimod socialpsykologiske faktorer.

Det er faktorer du, som ven, kollega eller praktikere, kan sætte i spil i din relation til den anden i forandring, for at bidrage til en vellykket udvikling af identitet og positiv selvopfattelse. Vi vil diskutere og afprøve praksisorienterede måder at bringe disse muligheder i spil.

Ring og hør nærmere på tlf. 21 95 12 96.

Se mere om min forskning >