21 95 12 96 info@zenhuset.dk

Psykolog behandling

Psykolog behandling: Hvornår kan du have gavn af terapi?

Psykolog behandling har tidligere været tabu-belagt. Mange har derfor haft svært ved at opsøge hjælp ved emotionelle problemer. De lider i stilhed eller er flove over at skulle søge den hjælp, der kan bringe dem et nyt sted hen. Men læg det til side nu.

Psykologhjælp kan være lige dét, du har brug for i svære tider.

Jeg kan hjælpe dig med at undersøge områder, der kan være for svære at udforske eller forandre selv. Psykolog behandling kan hjælpe til, at du kan frigøre dig fra de bekymringer og tanker, der ikke gavner dig.

Er du i tvivl, om du kan få gavn af terapi? Læs videre herunder, hvor jeg kommer med en række konkrete eksempler på situationer, der kan afhjælpes med psykolog behandling.

anstrengte relationer

Dine relationer til andre mennesker er anstrengte

Hvis du har problematiske relationer, eller ikke kan fastholde relationer, til familie eller venner, kan terapi hjælpe dig med at forstå, hvad der sker, og hvordan du tager hånd om det. Problematisk relationsadfærd er næsten altid drevet af frygt. De medfølgende strategier er nogle, vi har udviklet for at beskytte os selv fra at blive såret igen. Hvis relationer forsager bekymring, du ofte har skænderier, eller du har svært ved at have tillid eller forbundethed med andre, så kan jeg gennem terapien give dig værktøjer til at forbedre dine relationer.

fuld af bekymringer

Livet virker skræmmende og fuld af bekymringer

Vi kan alle have tider, hvor vi tænker det værste vil ske. Men hvis det er den primære måde at tænke på, kan det ende med angst og depression. Sådanne tanker kan forårsage, at du undgår situationer, trækker dig væk fra andre mennesker og aktiviteter, eller ikke forfølger dine mål. Dette kan gøre depression og angst endnu værre.

Hvis dine tanker er stigende pessimistiske eller katastrofiske, kan du få gavn af psykologisk støtte til at identificere og ændre mindre gavnlige tanker. Dermed kan du finde måder, at “cope” [håndtere disse], så du kan leve uden overvældende frygt.

Du er optaget eller foruroliget af tidligere hændelser

Du er optaget af eller foruroliget af tidligere hændelser

Det tager op til to år at komme sig over betydelig sorg eller traume. Hvis du føler, at der er gået lang tid, og du ikke kommer over hændelsen, er det vigtigt at søge hjælp.

Tegn på, at du måske oplever post-trauma reaktioner, inkluderer mareridt eller flashback af hændelser i vågen tilstand. Derudover også manglende appetit, social tilbagetrækning, ukontrollabel vrede, øget irritabilitet, daglig gråd, følelser og tanker om hændelsen, føle afstand til andre og ikke føle dig som dig selv.

Disse er alle indikationer på, at du kæmper med en meget svær emotionel hændelse. Jeg kan hjælpe dig med at få frigivet det, der sidder i kroppen og følelserne, så du igen kan leve dit liv, som du ønsker.

Din optagethed eller tvangshandlinger styrer dig

Din optagethed eller tvangshandlinger styrer dig

Har du vedholdende tanker, der leder til tvangshandlinger? Tjekker du ting igen og igen? Har du behov for at gøre ting på bestemte måder eller har bestemte regler for dig selv omkring mad eller motion?

Tvangshandlinger kan virke hjælpsomme på kort sigt, fordi angst bliver midlertidig lettet. Men på lang sigt resulterer de i, at du er nødt til at gøre bestemte ting gentagne gange. Ubehandlede optagethed eller tvangshandlinger kan påvirke andre aspekter af livet og kan være tegn på, at du lider af angst eller spiseforstyrrelser. Du kan dog få hjælp til at komme ud af dette gennem terapi.

trist

Du er trist det meste af tiden

Alle oplever tristhed – det er en normal reaktion, når vi i livet oplever smertefulde hændelser. Men når tristhed påvirker dit hverdagsliv, kan det være tegn på depression. Hvis du føler dig trist de fleste dage og har mistet interessen for aktiviteter eller mennesker – og det har stået på i noget tid – kan jeg i terapien hjælpe dig.

Hvis det ikke behandles, kan det lede til en mere langvarig depression med højere risiko for gentagen tilbagevenden af tilstanden.

uforklarlige fysiske symptomer

Du har uforklarlige fysiske symptomer

Hvis din læge ikke finder nogen fysisk forklaring på dine symptomer, er det muligt, at dine symptomer er relateret til din emotionelle tilstand. Specielt hvis du er stresset, bekymret eller oplever angst. Mange er overrasket over hvor stor sammenhæng, der er mellem følelser og fysisk velvære.

Typiske symptomer inkluderer hovedpine, træthed, øget hjertefrekvens, svimmelhed, snurrende følelse i ænder og fødder, stakåndethed, diarré eller forstoppelse, kvalme og søvnproblemer. Alle disse ting kan trigges af stress. Jeg kan hjælpe dig med at forstå dine symptomer og arbejde igennem de følelsesmæssige emner, de hænger sammen med.

Du har lyst til at løbe væk fra det hele

Du har lyst til at løbe væk fra det hele

Vi har alle hørt om folk, der forlader deres partner eller job uden advarsel, fordi de ikke kan klare det ét minut længere. Undgåelsesadfærd er en korttids “coping” strategi nogle bruger, når de oplever stærke følelser.

Mens det er normalt at ville undgå svære situationer, så betyder det også, at adfærden kan bidrage til at udvikle humørsvingninger. Når flere stressorer [stressfremkaldende faktorer] undgås over tid, kan stress bygges op og føre til depressiv tilstand eller andre symptomer. Hvis lysten til at undvige situationer er stærk eller vedholdende, er det vigtigt at få hjælp.

Psykolog behandling hos Zenhuset: Hvordan behandler jeg?

Jeg anvender flere metoder i en psykolog behandling. Jeg er erfaren i at anvende kognitive terapier inklusiv korttids kognitiv metode (ISTDP) og meta kognitiv terapi. Derudover benytter jeg også mindfulness,  ACT, hypnoterapi, psykoanalytisk tilgang, systemisk tilgang samt narrative og eksistentielle tilgange.

Jeg anvender forskellige terapeutiske metoder afhængig af, hvor du oplever, udfordringer manifesterer sig. Jeg mener, at friheden til at kunne bevæge sig i tanker i nutid, fortid og fremtid uden, at det er smertefuldt, er vigtig.

  • Jeg anvender psykoanalytiske eller mere kognitivt rettede terapiformer afhængig af, om de udfordringer du oplever (f.eks. stressreaktioner, angst, depression) har grobund i fortid, nutid eller fremtid.
  • Det samme gør sig gældende ved problemstillinger, der har en natur af livsmening – livsmål (coachinghjælp), mere eksistentielle problematikker (tab, sorg, ensomhed, meningsløshed)
  • Eller personlige narrative afbrud (livsforandringer/traumer/identitetskriser), hvor du har svært ved igen at finde dig selv (din plads) eller sti i verden. Her tænker jeg også systemisk omkring dig i din verden og tager dine relationer og din sociale verden i betragtning.

Vil du vide mere om psykolog behandling?

Har du brug for hjælp til et liv i balance så ring til mig og få en uforpligtende snak.